chrysoprase Matte Rondell 3×10-4x12mm
$90
Chrysoprase Shards Matte 2×12-4x33mm
$100
Chrysoprase Shards Matte 3×8-5x22mm
$75
Chrysoprase Shards Matte 4×10-5x28mm
$90
Chrysoprase Rough Nugget 6×6-9x10mm
$45