Jasper Picasso Bridge 10x18mm
$12
Jasper Picasso Round Matte 15mm
$18
Jasper Picasso Marquise Matte 10×22-14x28mm
$18
Jasper Picasso Matte Oval 23×30-24x38mm
$20