Champagne Quartz Heishi Matte 20×5-10mm
$450
Champagne Quartz Heishi Matte 5-8x18mm
$365
Champagne Quartz Faceted Nugget 6×8-10x17mmmm
$125
Champagne Quartz Faceted Nugget 10×15-15x25mm
$250
Champaigne Quartz Faceted Nugget 9×11-11x13mm
$160